Konuşulan konu Excel Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıkları


 

Alıntı

Excel Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıkları

ABS = MUTLAK

FIXED = SAYIDÜZENLE

ODD = TEK

ACCRINT = GERÇEKFAİZ

FLOOR = TABANAYUVARLA

ODDFPRICE = TEKYDEĞER

ACCRINTM = GERÇEKFAİZV

FORECAST = TAHMİN

ODDFYIELD = TEKYÖDEME

ACOS = ACOS

FREQUENCY = SIKLIK

ODDLPRICE = TEKSDEĞER

ACOSH = ACOSH

FTEST = FTEST

ODDLYIELD = TEKSÖDEME

ADDRESS = ADRES

FV = GD

OFFSET = KAYDIR

AMORDEGRC = AMORDEGRC

FVSCHEDULE = GDPROGRAM

OR = YADA

AMORLINC = AMORLINC

GAMMADIST = GAMADAĞ

PEARSON = PEARSON

AND = VE

GAMMAINV = GAMATERS

PERCENTILE = YÜZDEBİRLİK

AREAS = ALANSAY

GAMMALN = GAMALN

PERCENTRANK = YÜZDERANK

ASC = ASC

GCD = OBEB

PERMUT = PERMÜTASYON

ASIN = ASİN

GEOMEAN = GEOORT

PHONETIC = SES

ASINH = ASİNH

GESTEP = BESINIR

PI = Pİ

ATAN = ATAN

GETPIVOTDATA = ÖZETVERİAL

PMT = DEVRESEL_ÖDEME

ATAN2 = ATAN2

GROWTH = BÜYÜME

POISSON = POISSON

ATANH = ATANH

HARMEAN = HARORT

POWER = KUVVET

AVEDEV = ORTSAP

HEX2BIN = HEX2BIN

PPMT = ANA_PARA_ÖDEMESİ

AVERAGE = ORTALAMA

HEX2DEC = HEX2DEC

PRICE = DEĞER

AVERAGEA = ORTALAMAA

HEX2OCT = HEX2OCT

PRICEDISC = DEĞERİND

BAHTTEXT = BAHTTEXT

HLOOKUP = YATAYARA

PRICEMAT = DEĞERVADE

BESSELI = BESSELI

HOUR = SAAT

PROB = OLASILIK

BESSELJ = BESSELJ

HYPERLINK = KÖPRÜ

PRODUCT = ÇARPIM

BESSELK = BESSELK

HYPGEOMDIST = HİPERGEOMDAĞ

PROPER = YAZIM.DÜZENİ

BESSELY = BESSELY

IF = EĞER

PV = BD

BETADIST = BETADAĞ

IMABS = SANMUTLAK

QUARTILE = DÖRTTEBİRLİK

BETAINV = BETATERS

IMAGINARY = SANAL

QUOTIENT = BÖLÜM

BIN2DEC = BIN2DEC

IMARGUMENT = SANBAĞ_DEĞİŞKEN

RADIANS = RADYAN

BIN2HEX = BIN2HEX

IMCONJUGATE = SANEŞLENEK

RAND = S_SAYI_ÜRET

BIN2OCT = BIN2OCT

IMCOS = SANCOS

RANDBETWEEN = RASTGELEARALIK

BINOMDIST = BİNOMDAĞ

IMDIV = SANBÖL

RANK = RANK

CEILING = TAVANAYUVARLA

IMEXP = SANÜS

RATE = FAİZ_ORANI

CELL = HÜCRE

IMLN = SANLN

RECEIVED = GETİRİ

CHAR = KARAKTER

IMLOG10 = SANLOG10

REPLACE = DEĞİŞTİR

CHIDIST = KİKAREDAĞ

IMLOG2 = SANLOG2

REPT = YİNELE

CHIINV = KİKARETERS

IMPOWER = SANÜSSÜ

RIGHT = SAĞDAN

CHITEST = KİKARETEST

IMPRODUCT = SANÇARP

ROMAN = ROMEN

CHOOSE = ELEMAN

IMREAL = SANGERÇEK

ROUND = YUVARLA

CLEAN = TEMİZ

IMSIN = SANSIN

ROUNDDOWN = AŞAĞIYUVARLA

CODE = KOD

IMSQRT = SANKAREKÖK

ROUNDUP = YUKARIYUVARLA

COLUMN = SÜTUN

IMSUB = SANÇIKAR

ROW = SATIR

COLUMNS = SÜTUNSAY

IMSUM = SANTOPLA

ROWS = SATIRSAY

COMBIN = KOMBİNASYON

INDEX = İNDİS

RSQ = RKARE

COMPLEX = KARMAŞIK

INDIRECT = DOLAYLI

RTD = RTD

CONCATENATE = BİRLEŞTİR

INFO = BİLGİ

SEARCH = MBUL

CONFIDENCE = GÜVENİRLİK

INT = TAMSAYI

SECOND = SANİYE

CONVERT = ÇEVİR

INTERCEPT = KESMENOKTASI

SERIESSUM = SERİTOPLA

CORREL = KORELASYON

INTRATE = FAİZORANI

SIGN = İŞARET

COS = COS

IPMT = FAİZTUTARI

SIN = SİN

COSH = COSH

IRR = İÇ_VERİM_ORANI

SINH = SİNH

COUNT = BAĞ_DEĞ_SAY

ISBLANK = BOŞTUR

SKEW = ÇARPIKLIK

COUNTA = BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY

ISERR = HATADIR

SLN = DA

COUNTBLANK = BOŞLUKSAY

ISERROR = HATALIDIR

SLOPE = EĞİM

COUNTIF = EĞERSAY

ISEVEN = ÇİFTTİR

SMALL = KÜÇÜK

COUPDAYBS = KUPONGÜNBD

ISLOGICAL = MANTIKSALDIR

SQRT = KAREKÖK

COUPDAYS = KUPONGÜN

ISNA = YOKTUR

SQRTPI = KAREKÖKPİ

COUPDAYSNC = KUPONGÜNDSK

ISNONTEXT = METİNDEĞİLDİR

STANDARDIZE = STANDARTLAŞTIRMA

COUPNCD = KUPONGÜNSKT

ISNUMBER = SAYIDIR

STDEV = STDSAPMA

COUPNUM = KUPONSAYI

ISODD = TEKTİR

STDEVA = STDSAPMAA

COUPPCD = KUPONGÜNÖKT

ISPMT = ISPMT

STDEVP = STDSAPMAS

COVAR = KOVARYANS

ISREF = BAŞVURUDUR

STDEVPA = STDSAPMASA

CRITBINOM = KRİTİKBİNOM

ISTEXT = METİNDİR

STEYX = STHYX

CUMIPMT = TOPÖDENENFAİZ

JIS = JIS

SUBSTITUTE = YERİNEKOY

CUMPRINC = TOPANAPARA

KURT = BASIKLIK

SUBTOTAL = ALTTOPLAM

DATE = TARİH

LARGE = BÜYÜK

SUM = TOPLA

DATEVALUE = TARİHSAYISI

LCM = OKEK

SUMIF = ETOPLA

DAVERAGE = VSEÇORT

LEFT = SOLDAN

SUMPRODUCT = TOPLA.ÇARPIM

DAY = GÜN

LEN = UZUNLUK

SUMSQ = TOPKARE

DAYS360 = GÜN360

LINEST = DOT

SUMX2MY2 = TOPX2EY2

DB = AZALANBAKİYE

LN = LN

SUMX2PY2 = TOPX2PY2

DCOUNT = VSEÇSAY

LOG = LOG

SUMXMY2 = TOPXEY2

DCOUNTA = VSEÇSAYDOLU

LOG10 = LOG10

SYD = YAT

DDB = ÇİFTAZALANBAKİYE

LOGEST = LOT

T = M

DEC2BIN = DEC2BIN

LOGINV = LOGTERS

TAN = TAN

DEC2HEX = DEC2HEX

LOGNORMDIST = LOGNORMDAĞ

TANH = TANH

DEC2OCT = DEC2OCT

LOOKUP = ARA

TBILLEQ = HTAHEŞ

DEGREES = DERECE

LOWER = KÜÇÜKHARF

TBILLPRICE = HTAHDEĞER

DELTA = DELTA

MATCH = KAÇINCI

TBILLYIELD = HTAHÖDEME

DEVSQ = SAPKARE

MAX = MAK

TDIST = TDAĞ

DGET = VAL

MAXA = MAKA

TEXT = METNEÇEVİR

DISC = İNDİRİM

MDETERM = DETERMİNANT

TIME = ZAMAN

DMAX = VSEÇMAK

MDURATION = MSÜRE

TIMEVALUE = ZAMANSAYISI

DMIN = VSEÇMİN

MEDIAN = ORTANCA

TINV = TTERS

DOLLAR = LİRA

MID = ORTADAN

TODAY = BUGÜN

DOLLARDE = LİRAON

MIN = MİN

TRANSPOSE = DEVRİK_DÖNÜŞÜM

DOLLARFR = LİRAKES

MINA = MİNA

TREND = EĞİLİM

DPRODUCT = VSEÇÇARP

MINUTE = DAKİKA

TRIM = KIRP

DSTDEV = VSEÇSTDSAPMA

MINVERSE = DİZEY_TERS

TRIMMEAN = KIRPORTALAMA

DSTDEVP = VSEÇSTDSAPMAS

MIRR = D_İÇ_VERİM_ORANI

TRUE = DOĞRU

DSUM = VSEÇTOPLA

MMULT = DÇARP

TRUNC = NSAT

DURATION = SÜRE

MOD = MODÜLO

TTEST = TTEST

DVAR = VSEÇVAR

MODE = ENÇOK_OLAN

TYPE = TÜR

DVARP = VSEÇVARS

MONTH = AY

UPPER = BÜYÜKHARF

EDATE = SERİTARİH

MROUND = KYUVARLA

VALUE = SAYIYAÇEVİR

EFFECT = ETKİN

MULTINOMIAL = ÇOKTERİMLİ

VAR = VAR

EOMONTH = SERİAY

N = S

VARA = VARA

ERF = HATAİŞLEV

NA = YOKSAY

VARP = VARS

ERFC = TÜMHATAİŞLEV

NEGBINOMDIST = NEGBINOMDAĞ

VARPA = VARSA

ERROR.TYPE = HATA.TİPİ

NETWORKDAYS = TAMİŞGÜNÜ

VDB = DAB

EVEN = ÇİFT

NOMINAL = NOMİNAL

VLOOKUP = DÜŞEYARA

EXACT = ÖZDEŞ

NORMDIST = NORMDAĞ

WEEKDAY = HAFTANINGÜNÜ

EXP = ÜS

NORMINV = NORMTERS

WEEKNUM = HAFTASAY

EXPONDIST = ÜSTELDAĞ

NORMSDIST = NORMSDAĞ

WEIBULL = WEIBULL

FACT = ÇARPINIM

NORMSINV = NORMSTERS

WORKDAY = İŞGÜNÜ

FACTDOUBLE = ÇİFTFAKTÖR

NOT = DEĞİL

XIRR = AİÇVERİMORANI

FALSE = YANLIŞ

NOW = ŞİMDİ

XNPV = ANBD

FDIST = FDAĞ

NPER = DÖNEM_SAYISI

YEAR = YIL

FIND = BUL

NPV = NBD

YEARFRAC = YILORAN

FINV = FTERS

OCT2BIN = OCT2BIN

YIELD = ÖDEME

FISHER = FISHER

OCT2DEC = OCT2DEC

YIELDDISC = ÖDEMEİND

FISHERINV = FISHERTERS

OCT2HEX = OCT2HEX

YIELDMAT = ÖDEMEVADE

   

ZTEST = ZTEST

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 890 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: